Oferujemy Państwu następujące usługi:
• roboty inżynieryjne
• roboty wyburzeniowe
• roboty ziemne
• budowa dróg
• transport ciężarowy
• recycling materiałów budowlanych
• wykopy pod budynki wielkogabarytowe
• wykopy pod budownictwo jednorodzinne
• wykonawstwo sieci zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych
• wymiana gruntów